*Kompletný cenník nájdete na našej klinike, kde Vám poradíme a odpovieme na otázky.

Výkon cena so ZP cena bez ZP
1. Vyšetrenie, administratíva, anestézia
Vstupné komplexné vyšetrenie – € 40 €
Preventívna prehliadka dospelí – € – €
Preventívna prehliadka deti – € – €
Konzultácia 40 € 40 €
Poplatok za nedodržanie termínu 30 € 30 €
Intraorálna RTG snímka 12 € 12 €
OPG RTG snímka 20 € 20 €
Intraorálna + OPG RTG snímka 40 € 40 €
Infiltračná anestézia 15 € 20 €
Zvodová anestézia 22 € 27 €
2. Dentálna hygiena a profylaxia
Dentálna hygiena (OptraGate, odstránenie zubného kameňa, depurácia, pieskovanie, fluoridácia) 70 € 90 €
Dentálna hygiena mliečny chrup 25 € 25 €
Dentálna hygiena zmiešaný chrup (OptraGate, odstránenie zubného kameňa, depurácia, fluoridácia) 40 € 55 €
Bielenie zubov – ambulantné (vrátane nosiča) 420 € 420 €
Vnútorné bielenie – 1 zub 50 € 50 €
Dlaha proti bruxizmu 150 € 150 €
3. Záchovná stomatológia
Použitie kofferdamu 18 € 18 €
OptraGate 18 € 18 €
Caries detector 6 € 6 €
Použitie sekčných matríc (Garisson) 8 € 8 €
Retrakčná pasta 18 € 18 €
Pečatenie fisúr – 1 zub 22 € 22 €
Výplň fotokompozit 1 plôška 70 € 80 €
Výplň fotokompozit 2 plôšky front 80 € 100 €
Výplň fotokompozit 2 plôšky distál 90 € 110 €
Výplň fotokompozit 3 plôšky front 105 € 130 €
Výplň fotokompozit 3 plôšky distál 110 € 135 €
Rekonštrukcia zubu kompozitom, vyhotovenie fazety 145 € 170 €
Výplň mliečneho zubu 45 € 50 €
4. Endodoncia
Trepanácia zubu 20 € 20 €
Extirpácia zubnej drene, výplach 30 € 30 €
Paliatívne endodontické ošetrenie s calcium hydroxidom 20 € 20 €
Paliatívne endodontické ošetrenie mliečneho zubu 25 € 25 €
Odstránenie starej koreňovej výplne (každý kanálik) 50 € 60 €
Koreňová výplň laterálna kondenzácia (1 – 3) 100 € 130 €
Koreňová výplň laterálna kondenzácia premolár (4 – 5) 120 € 150 €
Koreňová výplň laterálna kondenzácia molár (6 – 8) 140 € 190 €
Dostavba zubu po endodontickom ošetrení 110 € 135 €
Predendodontická dostavba 60 € 60 €
5. Chirurgická stomatológia
Extrakcia dočasného zubu alebo koreňa, použitie luxátora, výplach antiseptikom 40 € 45 €
Extrakcia dočasného zubu alebo koreňa (komplikovaná), použitie luxátora, výplach antiseptikom 50 € 55 €
Extrakcia trvalého 1-koreňového zubu, použitie luxátora, výplach antiseptikom 75 € 85 €
Extrakcia trvalého 1-koreňového zubu (komplikovaná), použitie luxátora, výplach antiseptikom 85 € 95 €
Extrakcia viackoreňového zubu, použitie luxátora, výplach antiseptikom 85 € 100 €
Extrakcia viackoreňového zubu (komplikovaná), použitie luxátora, antiseptikum 115 € 135 €
Extrakcia zubu múdrosti, použitie luxátora, výplach antiseptikom 115 € 135 €
Zastavenie poextrakčného krvácania/Gelatamp 15 € 15 €
Lokálne ošetrenie ďasna 12 € 12 €
6. Protetika a odtlačky
Fazeta keramická vrátane odtlačkov a fixácie 420 € 420 €
Korunka keramická 400 € 400 €
Korunka kovokeramická 380 € 400 €
Korunka provizórna zhotovená v ambulancii (člen) 50 € 50 €
Sňatie fixnej náhrady (rozpílenie a sňatie korunky, člen) 30 € 35 €
Doplnenie zubu do snímateľnej náhrady 50 € 50 €
Celková snímateľná náhrada 420 € 480 €
Nadštandardné prevedenie HTN a DTN 490 € 490 €
Čiastočná snímateľná náhrada 380 € 500 €
Nadštandardné prevedenie HČN a DČN 470 € 470 €
Oprava snímateľnej náhrady 190 € 190 €
Opätovné nasadenie fixnej náhrady (za každý pilier) 40 € 40 €
Nacementovanie fixnej náhrady (za každý pilier) 40 € 40 €
Odtlačky 60 € 60 €
7. Implantológia
Konzultácia 50 € 50 €
Zavedenie implantátu vrátane nadstavby a korunky 1,580 € 1,580 €